Uchwała nr LI/459/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 czerwca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami poz. 654; poz. 1318; z 2014r., poz. 379) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381; ze zmianami z 2014r., poz. 40) art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613; ze zmianami Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378; z 2014r. poz. 40) oraz art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465) oraz art. 8 §4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. Poz. 749; ze zmianami poz. 848; poz. 1101; poz. 1342; poz. 1529; z 2013r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LI/459/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 czerwca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami poz. 654; poz. 1318; z 2014r., poz. 379) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381; ze zmianami z 2014r., poz. 40) art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613; ze zmianami Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378; z 2014r. poz. 40) oraz art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465) oraz art. 8 §4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. Poz. 749; ze zmianami poz. 848; poz. 1101; poz. 1342; poz. 1529; z 2013r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (62kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.06.2014
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 01.07.2014
  • pozycja w dzienniku: 1956

metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (26 czerwca 2014, 14:13:17)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 lipca 2021, 11:38:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907