Uchwała nr LI/458/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 czerwca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: z 2013 roku poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: z 2013 roku poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr LI/458/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 czerwca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: z 2013 roku poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: z 2013 roku poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (26 czerwca 2014, 12:41:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897