Uchwała nr XLIX/446/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2014w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1596), art. 1 ust. 1, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 213 poz. 1432 ze zm. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013r. poz. 1287, z 2014r. poz. 29) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIX/446/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2014


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1596), art. 1 ust. 1, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 213 poz. 1432 ze zm. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013r. poz. 1287, z 2014r. poz. 29) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (8 maja 2014, 08:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709