Uchwała nr XLIX/444/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2014w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznaczeniach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIX/444/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2014


w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznaczeniach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (8 maja 2014, 08:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632