Uchwała nr XLIX/441/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: z 2013 roku poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: z 2013 roku poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/441/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: z 2013 roku poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: z 2013 roku poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (8 maja 2014, 08:04:45)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (29 września 2014, 07:48:12)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 869