Uchwała nr XLVII/425/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 lutego 2014w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 594, zmiana: poz. 645 i 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182, zmiana: poz. 509 i 1650), uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVII/425/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lutego 2014


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 594, zmiana: poz. 645 i 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182, zmiana: poz. 509 i 1650), uchwala co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (28 lutego 2014, 12:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853