Uchwała nr XLVII/424/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 lutego 2014w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiana: poz. 645 i 1318), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zmiana poz. 509 i poz. 1650) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/424/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lutego 2014


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiana: poz. 645 i 1318), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zmiana poz. 509 i poz. 1650) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (28 lutego 2014, 12:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801