Uchwała nr XLVII/421/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 lutego 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645, poz.1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVII/421/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lutego 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645, poz.1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (28 lutego 2014, 12:25:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011