Uchwała nr XXXVIII/350/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 2 lipca 2013zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm, poz. 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/350/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 2 lipca 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm, poz. 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 02.07.2013
Data wejścia w życie:  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.07.2013
  • pozycja w dzienniku: 2429

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (4 lipca 2013, 13:01:18)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 15:20:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1446