Uchwała nr XXXVIII/443/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005W sprawie: przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02. 153. 1271, zm. Dz. U. 04.116. 1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. 04.64.593, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 04.210.2135, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz. U. 05.169.1420)

Uchwała nr XXXVIII/443/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


W sprawie: przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02. 153. 1271, zm. Dz. U. 04.116. 1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. 04.64.593, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 04.210.2135, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz. U. 05.169.1420)


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2533