Uchwała nr XXXVIII/442/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. Dz. U. 94.1.3, zm. Dz. U. 96.91.409, zm. Dz. U. 97.43.272, zm. Dz. U. 97.137.926, zm. Dz. U. 98.108.681, zm. Dz. U. 01.81.875, zm. Dz. U. 02.200.1680, zm. Dz. U. 02.200.1680, zm. Dz. U. 03.110.1039, zm. Dz. U. 03.162.1568), zm. Dz. U. 05.164.1365, zm. Dz. U. 05.169.1419, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. 02.216.1826, zm. Dz. U. 05.164.1365)

Uchwała nr XXXVIII/442/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. Dz. U. 94.1.3, zm. Dz. U. 96.91.409, zm. Dz. U. 97.43.272, zm. Dz. U. 97.137.926, zm. Dz. U. 98.108.681, zm. Dz. U. 01.81.875, zm. Dz. U. 02.200.1680, zm. Dz. U. 02.200.1680, zm. Dz. U. 03.110.1039, zm. Dz. U. 03.162.1568), zm. Dz. U. 05.164.1365, zm. Dz. U. 05.169.1419, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. 02.216.1826, zm. Dz. U. 05.164.1365)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść Uchwały (95kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.12.2005
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: 
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXVI/297/04 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:35:25)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 lipca 2021, 12:01:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2635