Uchwała nr XLVI/398/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 września 2021w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu KoronowskiegoNa podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Koronowie uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVI/398/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 września 2021


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Koronowie uchwala co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (248kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.09.2021
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (4 października 2021, 10:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112