Uchwała nr XXXVIII/330/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/330/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (696kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62