Uchwała nr XXXVIII/326/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego nr 1/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 3 ust. 2 pkt. 1 , ust. 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/326/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego nr 1/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 3 ust. 2 pkt. 1 , ust. 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) uchwala się co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38