Uchwała nr XXXVIII/325/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/325/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (307kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45