Uchwała nr XXXVI/318/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 14/1, położonej w miejscowości Gogolinek, stanowiącej własność Gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1990 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/318/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 14/1, położonej w miejscowości Gogolinek, stanowiącej własność Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1990 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (615kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 marca 2021, 11:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86