Uchwała nr XXXVI/312/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2021w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 99/3 i 99/9 położonej w Samociążku gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 147, poz. 2359) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/312/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2021


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 99/3 i 99/9 położonej w Samociążku gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 147, poz. 2359) uchwala się co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (271kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 marca 2021, 11:01:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65