Uchwała nr XXXVI/311/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2021w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne położone w gminie KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz § 3 pkt 2 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/311/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2021


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne położone w gminie Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz § 3 pkt 2 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (10934kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 marca 2021, 10:38:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58