Uchwała nr XXXII/275/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/275/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm. ) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104