Uchwała nr XXVIII/244/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Koronowa Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/244/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (31 sierpnia 2020, 13:23:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105