Uchwała nr XXVIII/240/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 26 sierpnia 2020zmieniająca Uchwałę nr XXVII/221/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/240/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 sierpnia 2020


zmieniająca Uchwałę nr XXVII/221/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (31 sierpnia 2020, 13:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75