Uchwała nr XXVIII/239/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 1027/7 położonej w Koronowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/239/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 1027/7 położonej w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Kuj.-Pom. Urz. Woj. z 2007r. Nr 147 poz. 2539 uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (31 sierpnia 2020, 12:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73