Uchwała nr XXVIII/237/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Gminą Jasło. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020.713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVIII/237/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Gminą Jasło.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020.713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje :


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (31 sierpnia 2020, 12:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67