Uchwała nr XXVII/219/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713), art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/219/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713), art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (3198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (29 czerwca 2020, 14:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262