Uchwała nr XXVII/218/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 24 czerwca 2020w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/218/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (29 czerwca 2020, 14:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210