Uchwała nr XXVII/220/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114/9 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/220/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114/9 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (446kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 czerwca 2020, 08:19:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190