Uchwała nr XXVI/214/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/214/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 11:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68