Uchwała nr XXVI/213/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/213/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 27.05.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 11:13:52)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 14:27:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240