Uchwała nr XXVI/212/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/212/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 11:10:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71