Uchwała nr XXIV/203/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 29 kwietnia 2020w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych do uznania za lasy ochronne, położonych na terenie Gminy Koronowo, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Runowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Runowo o wyrażenie opinii w sprawie uznania lasów za lasy ochronne, uchwala się co następuję:

Uchwała nr XXIV/203/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 29 kwietnia 2020


w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych do uznania za lasy ochronne, położonych na terenie Gminy Koronowo, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Runowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Runowo o wyrażenie opinii w sprawie uznania lasów za lasy ochronne, uchwala się co następuję:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (6 maja 2020, 14:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86