Uchwała nr XXIII/198/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 18 marca 2020w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.,Nr 147,poz.2539) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIII/198/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 18 marca 2020


w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.,Nr 147,poz.2539) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (20 marca 2020, 11:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144