Uchwała nr XXII/192/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 lutego 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXII/192/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm) uchwala się co następuje:


treść uchwały (2098kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 marca 2020, 09:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86