Uchwała nr XXI/185/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) art.6 ust.2 pkt.4 oraz 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1507 ze zm.)

Uchwała nr XXI/185/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 stycznia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) art.6 ust.2 pkt.4 oraz 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1507 ze zm.)


treść uchwały (197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 stycznia 2020, 14:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105