Uchwała nr VIII/82/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Na podstawie art. 18b ust. 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 16 ust. 1, § 70 ust. 1 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018, poz. 5452) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/82/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18b ust. 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 16 ust. 1, § 70 ust. 1 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018, poz. 5452) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Babińska (2 maja 2019, 10:32:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181