Uchwała nr LXXII/587/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Koronowie stanowiącej własność Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 121 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXII/587/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Koronowie stanowiącej własność Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 121 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 08:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150