Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
rejestr zmian informacji

korekta
Data: 2013-01-29 12:40:36
Autor: Danuta Kędzierska
korekta
Data: 2013-01-29 12:40:25
Autor: Danuta Kędzierska
korekta
Data: 2013-01-29 12:40:10
Autor: Danuta Kędzierska
korekta
Data: 2013-01-29 12:39:47
Autor: Danuta Kędzierska
korekta
Data: 2013-01-29 12:36:49
Autor: Danuta Kędzierska
korekta
Data: 2013-01-29 12:36:42
Autor: Danuta Kędzierska
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »