Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
rejestr zmian informacji

korekta
Data: 2018-01-16 13:59:57
Autor: Mariusz Frelke
korekta
Data: 2018-01-16 13:44:34
Autor: Mariusz Frelke
korekta
Data: 2018-01-16 13:23:05
Autor: Mariusz Frelke
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »