Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową. Projekt plaży w Salnie – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.37.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 9 września 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania zostało zamieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/656720 

zamówienie na:

Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.16.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 - zwana dalej uPzp); Informacja o unieważnieniu postępowania została umieszczona pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/597032  

zamówienie na:

Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.15.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 20 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacje o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/593194  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 14 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2) i art. 260 ust. 1 i 2 uPzp 

zamówienie na:

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo/ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.2.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 upzp
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 i 7 ustawy 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)