Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »



zamówienie na:

Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.36.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 13 września 2022  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej został zamieszczony pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/655961 

zamówienie na:

Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim – plaża miejska w Koronowie „Pieczyska”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.34.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 9 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Wyposażenie pomieszczeń budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.30.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 28 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało zamieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/641699  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – finansowanie z budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.29.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 26 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 1 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania. 

zamówienie na:

Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.28.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 25 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 19 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postepowania  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.26.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 4 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 29 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.9.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 8 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa na realizacje niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem – etap I - dostawa 371 sztuk fabrycznie nowych laptopów

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.18.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 27 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawcą w dniu 29.07.2022r.  

zamówienie na:

Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.23.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 21.07.2022r. została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji.  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.22.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 9 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawcą w dniu 18.07.2022r.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: podstawowy bez negocjajcji
nr sprawy: ZP.271.1.21.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 pzp
termin składania ofert: 3 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 17 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa na zadania nr 1, 2, 7 niniejszego postępowania  

zamówienie na:

Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – III etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.19.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 20 maja 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 14 czerwca 2022 r. została zawarta umowa na realizację niniejszego postepowania 

zamówienie na:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie Królewskim

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchucinie Królewskim
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/601433  

zamówienie na:

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo i miasta Koronowo w latach 2022 – 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.17.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 21 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 14 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizacje niniejszego postępowania 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 3 czerwca 2022 r. została zawarta umowa na realizacje niniejszego postepowania 

zamówienie na:

Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.11.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 23 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 11 maja 2022 r. została zawarta umowa na realizacje niniejszego postepowania 

zamówienie na:

Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.10.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 21 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 11 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa na realizacje niniejszego zadania  

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.8.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 18 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 19.04.2022r. została zawarta umowa na realizację niniejszego zadania 

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2022 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 8 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa na realizację niniejszego zadania 

zamówienie na:

Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 28 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: W dniu 22 marca została zawarta umowa na realizacje niniejszego postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »