Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.29.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 5 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/525108 

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.28.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 października 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 1 i Zadania 2 zostały umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/509327 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.27.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 września 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/503228  

zamówienie na:

Budowa szaletu miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.26.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 10 września 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/500417 

zamówienie na:

Zadanie 1 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin Zadanie 2 – Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec Zadanie 3 – Budowa placu zabaw we Wtelnie Zadanie 4 – Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.25.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 3 września 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/496455 

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.24.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 23 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II i III oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/493028 

zamówienie na:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Koronowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 1.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/494951 

zamówienie na:

Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.23.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/489438 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.21.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 20 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/482541 

zamówienie na:

Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.20.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 19 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/477036 

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.19.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 12 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/475842 

zamówienie na:

Opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Prztarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.11.2021
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/462489 

zamówienie na:

Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.15.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 2 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/472538 

zamówienie na:

Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 25 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: w dniu 29 czerwca 2021 r. podpisano umowy na realizację niniejszego zamówienia 

zamówienie na:

Budowę ul. Igrzyskowej w Samociążku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.10.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 maja 2021  09:00
wynik postępowania: w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę na realizację niniejszego zamówienia  

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i w ul. Brzoskwiniowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.9.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 5 maja 2021  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/448050 

zamówienie na:

Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/437703 

zamówienie na:

Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.7.2021
wartość: poniżej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 31 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/435719 

zamówienie na:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2021 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/433568 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »