Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem – etap II - dostawa fabrycznie nowych komputerów i laptopów niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.33.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00

zamówienie na:

Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w Koronowie Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska)

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.39.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.38.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 września 2022  09:00

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo -majątek Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.25.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 6 września 2022  10:00

zamówienie na:

Zadanie 1 – Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – fundusz sołecki Zadanie 2 – Budowa placu zabaw w Wiskitnie Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, gm. Koronowo Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Samociążku – fundusz sołecki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.35.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 września 2022  09:00

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: Zp.271.1.32.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 18 sierpnia 2022  09:00

zamówienie na:

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo/ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.3.2022
wartość: oniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 upzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2022  09:00

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo - dostawa opraw i osprzętu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.20.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 24 czerwca 2022  10:00

zamówienie na:

Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo / Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.1.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 upzp
termin składania ofert: 11 lutego 2022  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2022

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2021

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2021
wartość: pon.214.000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  11:45

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020 II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2020
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2019
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” VI POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.6.2019/EFS
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  10:15

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” V POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.5.2019/EFS
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 5 listopada 2019  10:15

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” IV POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.4.2019/EFS
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 13 września 2019  10:30

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” III POSTĘPOWANIE - MEBLE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.3.2019/EFS
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  12:30

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 2 lipca 2018  12:00

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  12:00

zamówienie na:

Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez wyposażenie gabinetu logopedycznego - II POSTEPOWANIE

zamawiający: Żłobek Samorządowy w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2017 'Maluch 2017 plus'
wartość: pon. 30 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  13:30

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »